Wie is de executeur?

Na een overlijden moet de nalatenschap geregeld worden. En bij iedere nalatenschap hoort een executeur. Veel mensen kennen de term ‘executeur-testamentair’. Vroeger kon je in je testament óf in je codicil aangeven wie je aanwijst om je nalatenschap af te wikkelen. Dat kan sinds 2003 uitsluitend nog in je testament. Tegenwoordig hebben we het daarom over ‘de executeur’.

Als je voor je overlijden niets regelt moeten je erfgenamen volgende de wet samen jouw nalatenschap afwikkelen. Ze zijn dus samen executeur. Soms is dat een onpraktisch vooruitzicht. Bijvoorbeeld omdat je erfgenamen niet goed met elkaar kunnen overleggen. Of omdat je gedoe verwacht.

Executeur

Daarom is het goed om op tijd te bedenken wie jouw nalatenschap regelt. En ook welke taken en bevoegdheden die executeur dan krijgt. Dat loopt van het regelen van de uitvaart, tot het verkopen van spullen of een woning en de aangifte erfbelasting tot het verdelen van de erfenis.

Soms ben jij of een andere erfgenaam benoemd als executeur. En dan kom je onbekende zaken tegen. Of je hebt vragen over hoe de afwikkeling hoort te lopen.

Wil je meer weten over de 1-, 2- of 3-sterren-executeur? Is het voor jou zinvol een testament op te laten maken? Zit je als erfgenaam of executeur in een situatie waarin je vragen hebt of die lastig is? Wil je dat een professionele executeur of vereffenaar de afwikkeling gaat verzorgen? Dan kan De Erfcoach je verder helpen.