Werkwijze

Via de telefoon, e-mail of de website hebben we contact met elkaar gekregen. Je hebt een vraag en zoekt informatie. Dit is gratis en vrijblijvend. Dus het verplicht je tot niets.

Kennismaking & oriëntatie

Mogelijk wil je verder ingaan op een situatie van jou persoonlijk of van een naaste. Dan is het beter daar ruimer de tijd voor te nemen. Op een locatie die u kiest of via een beveiligde videoverbinding spreken we elkaar dan een half uur. Dit is gratis en vrijblijvend.

Offerte

Mocht er uit de kennismaking een vraag om begeleiding, regelhulp of coaching komen of wil je dat executeur of levensexecuteur wordt? Dan krijg je van mij een offerte in heldere taal. Die offerte is gericht op jouw specifieke vraag en situatie. Er staat in wat ik voor je ga doen en het minimaal aantal uren dat ik daar voor nodig denk te hebben. En ook een inschatting van het maximaal aantal uren. Soms kan ik een vast bedrag rekenen. Een offerte is natuurlijk ook gratis en vrijblijvend. Een offerte is twee maanden geldig behalve als we dit anders afspreken.

Dienstverlening

Als je de offerte hebt getekend voer ik de zaken die we afgesproken hebben uit. In overleg en ook samen met jou en in het tempo wat jou het beste past, of, als dat moet, in het tempo dat nodig is.

Tussenverslag(en), eindverslag en rapportages

Van de stappen die we maken en de zaken die we samen of die ik voor je uitvoer krijgt je van mij verslagen en rapportages. Zo kunt je zien wat er is gebeurd en heb je voor nu en later een overzicht. Zowel van administratie als van financiële zaken.

Evaluatie

Tijdens de dienstverlening houden we natuurlijk in de gaten of alles loopt zoals jij verwacht. Nadat we de werkzaamheden afgerond hebben we een evaluatie. Dat kan via een formulier of via een gesprek. Door wat ik hoor en leer uit deze evaluatie kan ik jou of een ander een volgende keer minstens even goed of beter van dienst zijn.

Communicatie via
WeSeeDo

Voor de communicatie op afstand maak ik gebruik van WeSeeDo. Dit is beeldbellen op de juiste manier: menselijk, gemakkelijk, veilig, AVG-proof en met ISO27001- en NEN7510-certificering. Dus ook in de zorg veilig bruikbaar.

WeSeeDoo is een Nederlands bedrijf en je hebt er geen aparte computerprogramma’s voor nodig. Een internetverbinding, en een laptop, computer of tablet met microfoon en camera is genoeg.

Bij gesprekken waarbij we elkaar fysiek ontmoeten gebruik ik naast papier een tablet als tweede scherm. Zo kunnen we op gepaste afstand elkaar goed spreken en kan ik dat toelichten met documenten en plaatjes.